Välkommen till SASK

Undersökning ang. Aussietidningen

Omröstningen är nu öppen igen för att fler ska hinna rösta. Tidigare lagda röster gäller fortfarande.

SASK vill göra en kartläggning om det finns ett intresse från medlemmarna att få Aussietidningen digitalt istället för i tryckt form. Detta hade sparat klubben tryck- och portokostnader. Det innebär dock ett nytt sätt att hantera adressregistret på - och för att detta arbetet ska kunna "utvärderas" så måste en ansenlig del av medlemmarna vilja ta emot tidningen via mail istället för att få den i brevlådan.

Senast innan den 1 augusti 2015 vill vi att du som är medlem svarar på nedanstående fråga:

Kan du tänka dig att endast få Aussietidningen i digitalt format istället för som idag som tryckt?