Välkommen till Svenska Australian Shepherdklubben

Guldtackan 2014

Aussie på språng