Välkommen till SASK

Undersökning ang. Aussietidningen

SASK vill göra en kartläggning om det finns ett intresse från medlemmarna att få Aussietidningen digitalt istället för i tryckt form. Detta hade sparat klubben tryck- och portokostnader. Det innebär dock ett nytt sätt att hantera adressregistret på - och för att detta arbetet ska kunna "utvärderas" så måste en ansenlig del av medlemmarna vilja ta emot tidningen via mail istället för att få den i brevlådan. 

Senast den 1 juni 2015 vill vi att du som är medlem svarar på nedanstående fråga:

Kan du tänka dig att endast få Aussietidningen i digitalt format istället för som idag som tryckt?